דיני רישוי עסקים


contract

הקמה של עסק דורשת רישיון הניתן על ידי רשות הרישוי המקומית, לאחר אישור הגורמים הקבועים בחוק וביניהם משרד הבריאות, משטרת ישראל, מכבי אש, מחלקת איכות הסביבה ומחלקת ההנדסה ברשות המקומית.
המדובר בהליך ארוך ומסורבל, הדורש השקעת משאבים וזמן. חשוב להבין כי ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית שעונשה קנס כספי וצו לסגירת העסק. ברוב המקרים, סירוב הרשות למתן רישיון עסק כרוך בקיום דינים ובהליכים משפטיים נוספים, לרבות דיני תכנון ובניה, דיני איכות הסביבה המצריכים טיפול משפטי וייעוץ נפרד. למשרדנו ניסיון רב בתחום. משרדינו מלווה בהליכים להוצאת רישיון עסק וחידושו ובין היתר מייצג בועדות תכנון ורשויות מקומיות, פועל מול גורמי האישור הרלוונטים ומייצג בבתי המשפט בעתירות מנהליות ובכתבי אישום, שהוגשו בגין ניהול עסק ללא רישיון או הפרת תנאי הרישיון.

לחץ כאן למאמר המלא