התקדמות נוספת בהכרה ביחסי הזוגיות של החד מיניים-
הסכם ממון בין בני זוג


כאשר בני האדם מבצעים פעולה חשובה, כגון רכישת דירה, הקמת חברה או אפילו רכישת מוצר בחנות, ההליך מלווה בעריכת הסכם או חוזה כזה או אחר.

אולם, נראה כי דווקא בתחום האישי - הזוגי אנו מזניחים את הפעולות החשובות שאנו מבצעים, בהם מושקעים כספים רבים, כגון רוב משכורתנו ועמלנו - ומשאירים את היחסים הכלכליים ללא כל מסמך כתוב.

אצל הזוגות החד מיניים הדבר אף בולט יותר, בנוסף לפן הפסיכולוגי לפיו הקשר הזוגי נוצר מתוך אהבה כנה ואמיתית בהיעדר רצון לעסוק בסוגיות הכלכליות של חיי הזוגיות. מתווסף ההסדר החברתי ציבורי אשר דוחף את היחסים הזוגיים החד מיניים אל שולי החברה, לא מכיר בהם ומעניק להם גוון של חוסר רצינות אשר תוצאתו תחלופה רבה יותר בין הזוגות.
אולם, רבים מהזוגות החד מיניים מעוניינים למסד את הקשר הזוגי ולהעניק לו גושפנקא וכן את הרצינות הראויה לו.

חוק יחסי ממון תשל"ג 1973   מאפשר לזוגות חד מיניים לערוך הסכם, הצופה פני עתיד, של החיים משותפים ומתייחס לזכויות הרכושיות של כל אחד מהם.

בהסכם מסדירים הצדדים את אופן החיים המשותפים ואת אופן חלוקת הרכוש הפרטי של כל אחד מהם או המשותף שנצבר בהיותם זוג בעת פרידה.

הסכם הממון יוצר יציבות וביטחון במערכת היחסים בין בני הזוג ומגן מפני דרישות בלתי הגיוניות וסחיטה של בן הזוג. כל צד יודע את מעמדו ובהתאם לכך יכול לכלכל את צעדיו.

ההכרה במעמדם בזכויותיהם ובחובותיהם, של הזוגות החד מיניים, מקורה למעשה, בפסיקת בתי-המשפט.
בבג"צ 721/94 אל על נתיבי אויר לישראל נ' יונתן דנילוביץ   פ"ד מ"ח (5) 749 הכיר בית-המשפט העליון לראשונה, בזכויותיהם של בני-זוג החד-מיניים, להטבות הניתנות במסגרת העבודה לבן-הזוג של העובד .

במהלך השנים אישר בית המשפט גם את הסכמי הממון של הזוגות החד מיניים. בית המשפט הכליל את הזוגות החד מיניים בהגדרת "ידועים בציבור" והדגיש את עקרון השוויון ותקנת הציבור. תמ"ש047720/06   מ.ש.א נ.א.א נ' (טרם פורסם).

האם נכון לבצע הסדר רק כאשר אחד מבני זוג הוא בעל אמצעים?

לזוגות יש הטעות לחשוב כי הסדר יחסי ממון נכון רק כאשר מי מהם הוא בעל אמצעים ואילו השני– חסרי אמצעים, ולכן כדאי לבעל האמצעים להגן על עצמו. אילו טענה זו היתה נכונה-הרי שכל הזוגות המסוכסכים בערכאות השיפוטיות היו רק זוגות שאחד מהם עשיר והשני עני. אולם ברור כי הדבר אינו כך. ברור כי כאשר ישנם פערים כלכליים בין בני הזוג-ראוי לעשות הסדר ממון. אולם, גם כאשר בני הזוג שווים בכוחם הכלכלי- ישנן סיבות לא מעטות המובילות למסקנה כי יש טעם לשקול הסדר ממון. בני זוג העורכים הסכם ממון נדרשים לאשרו בפני נוטריון או רושם הנישואין.

לסיכום

נראה כי כעת הזוגות החד מיניים יכולים להתייחס לחיי השותפות בינהם ברצינות הראויה ולהסדיר את היחסים המשותפים ביניהם גם בפן הכלכלי.