מזונות קטינים

הליך גירושין כולל בתוכו את נושא מזונות קטינים. כאשר הצדדים מגיעים להסכמה בעניין תשלום המזונות הרי שמדובר בהליך פשוט, אולם לרוב הצדדים אינם מסכימים על גובה המזונות ועל כן נדרשת התערבות בית המשפט , הפוסק על פי הכללים הבאים.

על מי חלה חובת תשלום המזונות?
על פי הדין היהודי- החובה העיקרית של אב היא לכלכל את ילדיו עד גיל 18 או סיום לימודיו התיכוניים לפיו המאוחר, בתקופת השירות הצבאי או הלאומי, גובה המזונות הוא שליש מהסכום שהוסכם או שנפסק לתשלום.
מהם מרכיבי המזונות?
המזונות נקבעים על פי צורכי הילדים ולא על פי ,עושרו של האב. המדובר בצרכים הכרחיים-קיומיים של הקטין, בלעדיהם אין הוא יכול להתקיים, והכוללים מזון, הלבשה, הנהלה, דמי טיפול בילדים, צורכי חינוך בסייסים לרבות הוצאות מדור- בצרכים אלה נושא האב לבדו.
מהם הוצאות מדור?
הוצאות המדור הינן מרכיב המתייחס למקום מגורים ואחזקת הקטין- המשולמים על פי גובה שכר דירה או כאשר על הדירה משולמת משכנתא. על פי הפסיקה על האב לשאת ב30% הוצאות מדור בגין ילד אחד ואילו 40% בגין שני ילדים ו50% עבור שלושה ילדים ואילך.
צרכים מדין צדקה, מהם?
צרכים מדין צדקה, הם צרכים בהם נושאים ההורים במשותף, בהתאם לרמת חייהם של הקטינים והינם מעבר לצרכים הכרחיים של הילדים, הכוללים: הוצאות חריגות, חוגים, שיעורי העשרה, שיעורים פרטיים, בילויים, נסיעות בארץ ובחו"ל, דמי כיס, מתנות ועוד.
פס"ד בעניין מזונות אינו סופי:
חשוב לציין כי פס"ד בעניין מזונות אינו סופי וניתן לדון בו מחדש, בשל שינוי נסיבות מהותי שארע לאחר הגירושין. כך למשל נישואין של אחד מבני הזוג וכתוצאה מכך נולד לו ילד חדש, פיטורין מעבודה, התעשרות פתאומית ועוד.
הסמכות לדון בתביעה מזונות
הסמכות לדון בתביעת מזונות קטינים היא של בית המשפט לענייני משפחה, אולם ניתן להגיש תביעה לתשלום מזונות בבית הדין הרבני, כל עוד לא הוגשה תביעה דומה קודם לכן בבית המשפט לענייני משפחה ומדובר בתביעה כנה.