הסכם ממון

הסכם ממון אינה מילה גסה, בעוד שברור כי בעסקאות כלכליות שאנו מבצעים במהלך חיינו אנו נוהגים לערוך הסכם ולהגדיר את היחסים מראש, אחרת "נשלם על כך ביוקר", דווקא בפן הזוגי אנו נרתעים מכך, בשל הקושי להגדיר את חיי הנישואין כעסק כלכלי ובשל חשיבה מוטעית כי הדבר יפגע באמון ובאהבה בין בני הזוג.

חשוב לציין כי לאור עלייה בשיעור הגירושין, חתימה על ההסכם מגבירה את האמון בין בני הזוג, שכן היא מציבה את האינטרסים ומבטיחה כי במצב שבו יסתיימו היחסים יסיימו הצדדים את הסכסוך בהסכמה ללא כל רגשות כעס ונקמה. בנוסף, עבור ידועים בציבור, אשר אין בכוונתם להתחתן, הסכם הממון מגן על הרכוש שהביאו לחיים המשותפים.
באופן כללי, הסכם ממון הינו הסכם הצופה פני עתיד ומגדיר מראש, בטרם הנישואין או במהלכם, את ההסדרים הכלכליים בין בני הזוג, במידה והנישואין יגיעו לסיומן.

כך יודע בן הזוג, כבר בכניסתו לנישואין, מה יהיה חלקו במערכת היחסים כאשר היא תתפרק. ההסכם מונע סחיטה של אחד מבני הזוג בעתיד וחוסך מהצדדים ניהול הליכים משפטיים קשים סביב נושאי הרכוש, בעת הגירושין כאשר הנפגעים העיקריים יהיו לבסוף הילדים.
יש לזכור כי בעת החתימה על הסכם ממון, הצדדים מצויים במצב בו האווירה והתקשורת השוררת ביניהם היא במיטבה ומבלי שקיים סכסוך, דבר שעלול להשתנות בסיום הנישואין ואשר מקשה על הצדדים לישב את המחלוקות הרכושיות ביניהם וגרור אותם למלחמות אגו, שסופם ידוע מראש ומוביל לבזבוז זמן, אנרגיה וכסף.


בנוסף, הסכם הממון הוא הסכם גמיש הניתן לשינוי, במהלך החיים המשותפים. הצדדים יכולים לקבוע בו תנאים נוספים, לשנותו, לקבוע את תוקפו בכל עת, אולם כל שינוי בהסכם דורש את אישור בית המשפט מחדש. חשוב לדעת, כי הסכם הממון מותנה בקבלת אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ובטרם הנישואין ניתן לקבל אישור נוטריוני להסכם, המקנה לו תוקף של פסק דין. בית המשפט מוודא כי הצדדים ערכו את ההסכם מרצון, הבינו את משמעויותיו וחתמו עליו מרצון חופשי.

לסיכום
הסכם ממון הינו חלק חשוב מהחיים המשותפים. ההסכם מגדיר את זכויותיו הכלכליות של כל צד וחוסך מחלוקות בעתיד. מרבית המתגרשים חשים צער שלא חתמו על הסכם ממון טרם הנישואין, הליך שחוסך לצדדים את עגמת הנפש וההוצאות הכרוכים בהליך גירושין ללא הסכם.

לעיל, מהווה מידע כללי בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הכותבת אינה נושאת באחריות כלפי הקוראים ואין להסתמך על האמור מבלי להתייעץ עם עו"ד.