חלוקה ברכוש


הליך הגירושין כולל גם פירוק השיתוף ברכוש, שנצבר במהלך חיי הנישואין.

מה נכלל ברכוש המשותף?
הרכוש הינו רכוש מכל סוג שהוא, לרבות זכויות ברכוש או זכויות עתידיות כגון קופות גמל, קרנות פנסיה , ביטוחי מנהלים, מוניטין וזכויות סוציאליות ממקום עבודה, שנצברו במהלך החיים המשותפים, המחולק בין בני הזוג בחלקים שווים, ללא הבחנה על שם מי מהצדדים נרשם הרכוש.

באופן כללי רכוש שנצבר טרם חיי הנישואים שייך לבן הזוג על שמו הוא רשום ולא מתצבעת חלוקה אולם אין מדובר בכלל אחיד שכן בית המשפט בוחן בחלק מהמקרים האם הרכוש שימש את בני הזוג בחייהם המשותפים ועשוי להורות על חלוקה שונה.

ההלכה המקובלת היא כי חזקת השיתוף וחוק יחסי ממון אינם חלים במקביל, כלומר אין להוכיח כוונת שיתוף, בנכסים שהוצאו מאיזון המשאבים בחוק.
כיצד מתבצע פירוק השיתוף?
בית המשפט מבצע איזון משאבים- כלומר כל המשאבים שנצברו במהלך החיים המשותפים מתחלקים בין בני הזוג בחלקים שווים.

החלוקה מתבצעת בעין או בשווי כספי, כך למשל כאשר מדובר בדירת המגורים של בני זוג, רשאי כל צד להגיש תביעה למכירת הנכס וחלוקת התמורה בין בני הזוג. בית המשפט מורה על פירוק במקביל להבטחת מדור הילדים בהתאם לחוות דעת שמאי מוסכם.

במקרים אחרים ניתן לבצע קיזוז של יתרות בזכויות סוציאליות אל מול חובות או תשלום הפרשים המגיעים לאחד מבני הזוג.
האיזון מתבצע גם בין חובות שנבעו ממהלך החיים המשותפים או ברכישת נכס ששימש את בני הזוג.