עסקת מכר


על פי חוק המקרקעין עסקה נגמרת ברישום. עסקת מכר או רכישה במקרקעין שאינה רשומה בהסכם אינה מקנה זכויות קניין אלא זכויות חוזיות בלבד.

רכישה או מכירה של נכס, כוללת שני מרכיבים: מצבו הפיזי והזכויות המשפטיות של הנכס.

חשוב להבין כי מרבית הפרטים אודות הנכס, אינם נגלים לעין, שכן המדובר בזכויות משפטיות המופיעות במרשמים השונים של מדינת ישראל הדורשים בדיקה מקיפה, טרם ביצוע עסקה רכישה של דירה.
כך למשל ניתן לבחון האם הנכס הינו בבעלות המוכר או למוכר זכויות חכירה בלבד. כמו כן יש לבדוק האם קיימים עיקולים, שעבודים, הערות אזהרה, משכונות, צווי הריסה על נכס או קרקע- אשר עלולים לפגוע בהעברת הזכויות.

פרט לכך, עלולים להימצא פגמים פיזים בנכס הדורשים השקעה של אלפי שקלים.

משרידנו מבצע בדיקה מקיפה של הנכס והזכויות הרשומות ופועל ללא פשרות, בהגנה על כספי או רכושם של בעסקאות הנדל"ן תוך בדיקה מקיפה של הנכס והזכויות בקרקע.

למשרדינו ניסיון רב בייצוג חברות ציבוריות, חברות פרטיות, גופים ציבוריים ולקוחות פרטיים, במגוון עסקאות.
משרידנו מנהל פורום באתר וואלה בנושא נדל"ן.