רכישת דירה מקבלן

טיפים מעשיים - נקיטת אמצעי זהירות ברכישת דירה

רוכשי דירות חשופים לסיכונים רבים בעת רכישת הדירה, בעיקר בשל העובדה כי בעוד שניתן לבחון ולראות את מצבה הפיזי של הדירה ,לא ניתן לבחון ולראות את הזכויות המשפטיות של הדירה, אלא לאחר מחקר ובדיקה מעמיקה.

כלל, רכישת דירה הינה עסקה החשובה בחיי הקונה, בה מושקע מיטב כספו, אולם המדובר בעיסקה המלווה בניסוחים ובמסמכים משפטיים, שאינם ידועים לקונה ולכן, נקיטת אמצעי זהירות והגנה מרבית של ההסכם טרם הקניה, עלולה למנוע נזק כספי כבד ביותר.

לסיכום - קניית דירה, מצריכה בדיקה יסודית ומעמיקה של סעיפי ההסכם וטיב הזכיות המשפטיות והפיזיות של הדירה. על הקונה להבין את הרכישה אותה הוא מבצע, לדעת ולהישמר מהסיכונים הכרוכים בה ולהתגונן מפניהם בטרם עת.
האמור לעיל, מהווה מידע כללי בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הכותבת אינה נושאת באחריות כלפי הקוראים ואין להסתמך על האמור מבלי להתייעץ עם עו"ד.