רישיון עסק- טיפים

מעוניינים להקים עסק?? חשוב שתבדקו האם אתם עומדים בתנאים הדרושים לקבלת רישיון עסק.

זכות יסוד במדינתנו היא כי כל אדם רשאי להקים ולנהל עסק. אולם אין הדבר כה פשוט - שכן, עסקים מסוימים- המוגדרים בחוק ובצו רישוי עסקים, אינם רשאים לפעול ללא קבלת רישיון עסק. באופן כללי, רישיון עסק הינו תעודה הניתנת על ידי רשות הרישוי המקומית, לאחר שגורמי האישור הממשלתיים אישור כי העסק עומד בתנאי החוק.
לרוב המדובר בהליכים פרוצדוראליים, הכרוכים בזמן ובהוצאות כספיות, עד כי עסקים רבים מוצאים את עצמם, מתנהלים ללא רישיון אף לא רישיון זמני. אולם- חשוב להדגיש, ניהול עסק ללא רישיון, הוא עבירה פלילית, שעונשה קנס כספי גבוה במיוחד וצו לסגירת העסק, כך שהשקעה הכספית והמאמץ הרב בפתיחת העסק, עלולים לרדת לטימיון. להלן, מספר דגשים חשובים שיש להכיר ולבחון בטרם הקמת עסק.


סוג העסק ומהותו
חשוב להגדיר היטב את סוג העסק- צו רישוי עסקים, מגדיר אילו עסקים חייבים ברישיון עסק ומיהם הגורמים שאישורם נדרש בקבלת הרישיון המיוחל.
כך למשל לצורך פתיחת קיוסק יש לקבל את אישור הרשות המקומית ומשרד הבריאות ואילו לצורך ניהול בית קפה נדרש אישור הרשות המקומית, המשטרה ומשרד הבריאות כי העסק עומד בתנאי החוק. גם מספרה וטיפולי יופי וקוסמטיקה, דורשים את אישור משרד הבריאות והרשות המקומית, לצורך ניהול העסק.
מאידך - ישנם עסקים, שאינם חייבים כלל בהוצאת רישיון עסק, כך למשל עסקים בתחום המקצועות החופשיים- רואי חשבון, עורכי דין וכן עסקים אחרים כגון חנות למכירת פרחים, שליחויות משרדיות וכדומה.
שכירות המבנה
בטרם התקשרות מחייבת, חשוב לערוך בדיקה מקיפה אודות זכויות בעל המבנה- האם מדובר בבעלים פרטיים או בחברה, וכן את האזור בו יוקם העסק- האם בסביבת מגורים או בסביבה מסחרית. בנוסף יש לבחון את התאמת המבנה לדרישות החוק- למשל ניהול מסעדה יצריך הקמת ארובה ואילו מקום מסחרי אחר יידרש להקצות מקום לאחסון/ אשפה או אפילו מטבח נפרד.
היתר בניה
במידה ונמצא מבנה פוטנציאלי להקמת העסק, חשוב לבחון היטב האם ניתן למבנה היתר בניה והאם הוא בתוקף. במידה וקיימים הליכים לקבלת היתר יש לבדוק באיזה שלב מצוי ההליך- בעלי עסקים רבים מתנהלים במבנים הנמצאים בהליך הסדר, אולם בשל אי תשלום היטלים ומיסים מצד בעל המבנה, לא ניתן לעסק רישיון ובעל העסק עלול להיתבע בדין.
שכירות המבנה
בטרם התקשרות מחייבת, חשוב לערוך בדיקה מקיפה אודות זכויות בעל המבנה- האם מדובר בבעלים פרטיים או בחברה, וכן את האזור בו יוקם העסק- האם בסביבת מגורים או בסביבה מסחרית. בנוסף יש לבחון את התאמת המבנה לדרישות החוק- למשל ניהול מסעדה יצריך הקמת ארובה ואילו מקום מסחרי אחר יידרש להקצות מקום לאחסון/ אשפה או אפילו מטבח נפרד.
תוכנית בניין עיר
בדיקה נוספת שעל בעל עסק לבצע היא בדיקה את הייעוד והשימוש המופיעים בהוראות תוכנית בניין עיר, לרבות תוכניות אזוריות המתייחסות לסביבה – כך בשטח שהייעוד בו מוגדר מלאכה, לא ניתן יהיה להקים עסק מסחרי כגון מסעדה.
חוות דעת מקדמית
עסקים רבים לא מודעים לעובדה כי בטרם הקמת העסק, ניתן לפנות תחילה לרשות הרישוי, בבקשה לקבל חוות דעת מקדמית אודות הפעלת העסק במקום המיועד. רשות הרישוי מעבירה את הבקשה לגורמי האישור – וחווה את דעתה בגין הקמת וניהול העסק, בהתאם לדרישות החוק, המצב הנתון של המבנה.
רישיונות נוספים
נושא חשוב נוסף שיש לערוך בדיקה לגביו, הוא השירותים השונים המסופקים על ידי בעל עסק- הדורשים בהתאם לחוק רישוי עסקים, קבלת רישיון בנפרד –כך למשל בעל עסק
סוגי הרישיון
הרשות רשאית להנפיק סוגים שונים של רישיונות, מהיתר זמני –הניתן למשך שנה בלבד עד להסדרת התנאים לקבלת רישיון קבוע ועד רישיון תקופתי –הניתן לזמן מוגדר (בין 3 ל5 שנים) ורישיון לצמיתות – הניתן לעסקים לפעילות ארוכת טווח. הכרת סוגי הרישיון עשויה לחסוך בעלויות וזמן.
תנאי הגורמים השונים
בנוסף מעבר לתנאים הקבועים בחוק, רשות הרישוי או גורם האישור, רשאים להתנות את קבלת הרישיון בתנאי מוקדם או להכליל תנאים מסוימים בתוך רישיון העסק. כך למשל ניתן לדרוש מבעל עסק שלא להקים רעש, לאחר השעה 22:00 בלילה. הפרת תנאי מתנאי הרישיון הינה עבירה פלילית, ועשויה להוביל לביטול הרישיון, בצירוף קנס כספי ואף להעמיד את בית העסק בסכנת צו סגירה.
הצגת רישיון העסק
על בעל העסק להציב את הרישיון במקום העסק ולהציגו לכל דורש. עסק שאינו פועל כאמור, עובר עבירה פלילית וצפוי להיתבע בדין ולשלם קנס בגין האמור. עוד חשוב להבין כי הרישיון ניתן לבעל העסק, מכאן, כל שינוי בבעלות העסק, מכירתו או העברתו לצדדים שלישים, מפקיע את תוקף הרישיון, באופן מיידי. מכאן, בעל עסק שנפטר – יורשיו ידרשו לפנות ולקבל רישיון עסק חדש.
לסיכום
ניהול עסק ללא רישיון, צפוי לסגירה מִנהלתית מיידית, ומפעיליו צפויים לתביעה משפטית, לקנסות כספיים כבדים ולעונשי מאסר. רק הכרה של חובות המוטלים על בעל עסק, מאפשרת התמודדות ותכנון מוקדם עם ניהול העסק ועמידה על זכויות בעל העסק. לפיכך, מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום לצורך קבלת הרישיון המיוחל.


האמור לעיל, מהווה מידע כללי בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הכותבת אינה נושאת באחריות כלפי הקוראים ואין להסתמך על האמור מבלי להתייעץ עם עו"ד.