פטור אישה מבעלה


בתיק תאמ (אי') 44568-03-11 ייצג משרדינו את החייבת, אשר נתבעה לשלם סך של 40,000 ש"ח בגין שטר שמסר בעלה לשעבר לחברה לניכיון שיקים.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי "אין בניהול חשבון משותף כדי לבסס שליחות בין בני הזוג. על התובע, האוחז בשיק, המבקש לחייב את בן הזוג שאינו חתום על השיק, להוכיח פוזיטיבית את קיום השליחות בין בן הזוג שאינו חתום, כשולח, לבין זה החתום על השיק כשלוח".

על פי פסק הדין "חתימתו של אדם על שטר מחייבת אותו בחבות אישית. פקודת השטרות מכירה באפשרות לחיוב שטרי גם בהעדר חתימה פיזית. הזכויות על פי השטר צריכות להיקבע על פי חזות השטר ואין להפנות לנתונים לבר שטריים.

מקום שמצויה בשטר רק חתימתו של אדם ותו לא, החותם חייב, אף אם למעשה לא התכוון לחתום באופן אישי. חבותו קמה עקב העובדה שלא הביע כוונה הפוכה בחתימתו. אין פקודת השטרות מתחשבת אלא בכוונה שנתגלתה על פני המסמך גופו.

אין בעובדה, כי שם הנתבעת מופיע על גבי השטר כדי להוכיח כוונה של שליחות. דיני השטרות אינם מכירים בשליחות נסתרת.

אין בניהול חשבון משותף כדי לבסס שליחות בין בני הזוג. על התובע, האוחז בשיק, המבקש לחייב את בן הזוג שאינו חתום על השיק, להוכיח פוזיטיבית את קיום השליחות בין בן הזוג שאינו חתום, כשולח, לבין זה החתום על השיק כשלוח.

הטבעת שמה של הנתבע על גבי השטר, אין בו כשלעצמו כדי להקים חיוב שטרי, שכן ציון שמה הינו מכח סעיף 11 (א) לחוק שיקים ללא כיסוי  , היות והחשבון שעליו נמשך השיק, הינו משותף לשני בני-הזוג.

במקרה דנן דובר על שיק המשוך מחשבון משותף של שני בני-הזוג, שעליו מודפסים שמות שני בני-הזוג והחתום על ידי הבעל בלבד.בנסיבות העניין, אחת החתימות היתה חתימה ברורה של אחד הצדדים, כאשר החתימה האחרת לא היתה ברורה ולא ניתן לפיה להבין באופן חד משמעי האם זו חתימתו של הצד השני. " (צוטט מאתר נבו).

ערעור שהגישה אוחזת השטר - הזוכה, נדחה על ידי בית המשפט המחוזי.

האם נכון לבצע הסדר רק כאשר אחד מבני זוג הוא בעל אמצעים?

לזוגות יש הטעות לחשוב כי הסדר יחסי ממון נכון רק כאשר מי מהם הוא בעל אמצעים ואילו השני– חסרי אמצעים, ולכן כדאי לבעל האמצעים להגן על עצמו. אילו טענה זו היתה נכונה-הרי שכל הזוגות המסוכסכים בערכאות השיפוטיות היו רק זוגות שאחד מהם עשיר והשני עני. אולם ברור כי הדבר אינו כך. ברור כי כאשר ישנם פערים כלכליים בין בני הזוג-ראוי לעשות הסדר ממון. אולם, גם כאשר בני הזוג שווים בכוחם הכלכלי- ישנן סיבות לא מעטות המובילות למסקנה כי יש טעם לשקול הסדר ממון. בני זוג העורכים הסכם ממון נדרשים לאשרו בפני נוטריון או רושם הנישואין.

לסיכום

נראה כי כעת הזוגות החד מיניים יכולים להתייחס לחיי השותפות בינהם ברצינות הראויה ולהסדיר את היחסים המשותפים ביניהם גם בפן הכלכלי.